CLUSTERUL INOVATIV
„PENTRU SĂNĂTATE DUNĂREA DE JOS”

Scopul:

  • Promovarea unui stil de viață sănătos;
  • Dezvoltarea de noi tehnici și sisteme și promovarea lor cu scopul de menținere a stării de sănătate;
  • Promovarea informației și educării pentru sănătate;
  • Îmbunătățirea accesului la piața medicală;
  • Sprijinul și promovarea unui cadru unitar al sănătății în rândul beneficiarilor, a unui standard decent de viață și implicit de sănătate;
  • Obținerea de finanțări europene, dar și a altor surse de finanțare pentru implementarea obiectivelor propuse;
  • Organizare de evenimente, conferințe și târguri cu impact național și internațional în domeniul sănătății având scopul conectării membrilor clusterului cu piața naționala și globală;
  • Cooperarea cu parteneri strategici din plan local, regional, național și transnațional, inclusiv autorități publice, centre de cercetare, poli de competitivitate, alte clustere din țara și străinătate;
  • Organizarea de programe de formare, calificare și perfecționare deschise personalului de specialitate al membrilor clusterului;
Image
© 2024 CLUSTERUL INOVATIV „PENTRU SĂNĂTATE DUNĂREA DE JOS”. Toate drepturile rezervate.