CLUSTERUL INOVATIV
„PENTRU SĂNĂTATE DUNĂREA DE JOS”

Beneficiile apartenenței Clusterului Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos” la rețele europene se concretizeaza în:

 • accesul la noi piețe/clienți, accesul la inovare în același domeniu sau arii tematice interdisciplinare;
 • atragerea de noi membrii în cluster (și din alte țări);
 • formare de parteneriate strategice pentru proiecte europene;
 • schimb de experiență și informații cu alte clustere;
 • promovarea și internaționalizarea clusterului și a membrilor;
 • creșterea vizibilității/reputației clusterului;
 • reducerea costurilor prin utilizarea sinergiilor (ex.standuri comune la târguri ale diferitelor rețele);
 • utilizarea în comun a unor instrumente de comunicare existente (ex : European Cluster Collaboration Platform, Facebook, Linkedin etc.), participarea la evenimente (întalniri ale managerilor de cluster);
 • misiuni economice, târguri și expoziții;
 • staff exchanges, conferințe nationale si europene ale clusterelor etc) organizate de administratorii retelelor;
 • definirea unor politici/strategii regionale;
 • lobby pe langa institutiile europene;
 • crearea unei platforme de comunicare intre clusterele retelei pentru diferite activitati (ex. studii privind viitoare tendinte in sector, agende strategice comune, call-uri privind propuneri de proiecte etc);
 • participari ale managementului la training si coaching;
 • evenimente de matchmaking etc.
image
© 2024 CLUSTERUL INOVATIV „PENTRU SĂNĂTATE DUNĂREA DE JOS”. Toate drepturile rezervate.